ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla) ประชาสัมพันธ์ พบกัน !! วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้ ที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla) ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลานิล 40/1 หมู่ 9 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา และชมถ่ายทอดสด เปิดตัวประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้ง 77 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์กลางการจัดงานพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ Fisherman Shop @ Bang Khen ตั้งอยู่ ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/hnprEMoBBgg

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ