ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชองชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยบง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชองชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยบง วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00น. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา  มอบหมายให้ นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ปฏิบัติหน้าที่ ประมงอำเภอภูซาง  ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านสา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชองชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านสา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก   ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง พร้อมด้วย ท่านนายกอบต.ทุ่งกล้วย ท่านปลัด อบต.ทุ่งกล้วย ทีมงานผู้บริหาร อบต.ทุ่งกล้วย  เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   358   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  313  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   271  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   229  ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง   212  ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   207  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    207  ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)    204  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ...  171  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565 (ประชุมส...  169


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ