ทำกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ทำกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น.  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ร่วมกับคณะกรรมการและสมาขิก โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ด้านประมง แหล่งน้ำหนองบัว บ้านไคร้ป่าคา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ เพือความสะอาด ความร่มรื่นของแหล่งน้ำ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ