ขอประชาสัมพันธ์การเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ปลานิล)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ขอประชาสัมพันธ์การเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ปลานิล) 

ประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ปลานิล) จำหน่ายผลผลิตปลานิลทุกวันจันทร์ ณ บริเวณตลาดเกษตรกร(ตลาดต้นสัก) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป โดยจะมีผลผลิตปลานิลสดและแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้ท่านได้เลือกซื้อในงาน จาก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาบ้านท่าจำปีวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาและแปรรุปปลาบ้านเหยี่ยน,และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ (Nilla)
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  130   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  95  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  81  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  61  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ