การปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอเมืองพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


การปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอเมืองพะเยา 

กิจกรรมสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ประมงอำเภอเมืองพะเยา และรับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอแม่ใจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานในพื้นที่หนองเล็งทราย ดังนี้
1. ประชุมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย
2.ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุบาล ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบริเวณอเมซอนหนองเล็งทราย หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย
3. ปล่อยพันธุ์ปลากินพืชและปลาบึก จำนวน 29 ตัว บริเวณที่จะได้กำหนดเป็นเขตอภัยทาน พุทธสถานหนองเล็งทราย ทีมงานสายบุญประมงร่วมบุญจัดซื้อปลาบึกและอาหารปลา ร่วมกิจกรรม
โดยได้รับเกียรติจากท่านพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานการดำเนินงาน ทั้ง 3 กิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ