ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอจุน ได้รับมอบหมายจากรักษาการประมงจังหวัดพะเยา  ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านประมง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแปลง เพื่อยกระดับ ศูนย์ ศพก.ของนายสมชาย แสนหอม ต.หวยข้าวก่ำ อ.จุน  และติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเขื่อนยางอิงรอด ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การเตรียมการป้องกันสถานการณ์ภัยแล้งด้านประมงและมอบหนังสือใบอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชังแก่กลุ่มเลี้ยงผู้ปลาในกระชัง จำนวน 7 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  88  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  74  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ