ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพุธ ที่  22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางขวัญจิรา เจียมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธี ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  131   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  98  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  86  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  83  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  77  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  63  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ