เข้าร่วมวันดินโลก ปี 2564 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564  นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส   รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  เข้าร่วมวันดินโลก ปี 2564 "Halt soil salinization boost soil productivity" : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินพะยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   227   เตรียมความพร้อมการจัดอบรม โครงการยุวประมง ประจำปี 2565   175  ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและประชุมคณะอนุกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง...  153  ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่    146  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   146  ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน   141  ร่วมประชุมและชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ กบอ.   139  ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565   138  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว   137  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่    134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ