กิจกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และ ร่วมติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


กิจกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และ ร่วมติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ปฏิบัติหน้าที่ ประมงอำเภอภูซาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1  โดยให้ความรู้ด้านประมงและมอบพันธุ์สัตว์น้ำ แก่เกษตรกรที่มาใช้บริการและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำ หนองจิระ หมู่ 13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ เวลา 14.00 น. ร่วมติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายนิคม วงศ์ใหญ่ ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  94  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  84  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  80  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  60  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ