ตรวจสอบสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจสอบสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ ตรวจสอบสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ของสุทินฟาร์มปลา  คงเหลือ จรเะข้ 2  ตัว สภาพบ่อมั่นคงแข็งแรงดี  และติดตามโครงการถิ่นฟ้าโมเดล ปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นการทำกองปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารปลา และการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  155   ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  121  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  116  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  83  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา...  56  คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชกำหน...  43  NO GIFT POLICY   21


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ