ตรวจสอบสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจสอบสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ ตรวจสอบสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ของสุทินฟาร์มปลา  คงเหลือ จรเะข้ 2  ตัว สภาพบ่อมั่นคงแข็งแรงดี  และติดตามโครงการถิ่นฟ้าโมเดล ปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นการทำกองปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารปลา และการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   349   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  301  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   259  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   215  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    204  ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง   204  ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   195  ร่วมประชุม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา    195  ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)    193  จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ   176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ