ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงพระราชทาน แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  131   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  98  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  86  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  83  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  77  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  63  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ