ประชุมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


 ประชุมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส   รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเอกลักษณ์ แก้วสุข หัวหน้ากลุ่ม   บริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  85  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  78  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  74  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ