เข้าติดตามและพูดคุยชี้แจง แผนการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


เข้าติดตามและพูดคุยชี้แจง แผนการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เข้าติดตามและพูดคุยชี้แจง แผนการดำเนินงาน การพัฒนาแหล่งน้ำ ให้กับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านประมง) หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา ม.3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทราบถึงแผนการดำเนินงานในปี 2565 ได้ปฏิบัติพัฒนาแหล่งน้ำให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ