ตรวจสอบและรับคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจสอบและรับคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่  8 ตุลาคม 2564 นายสมชาย มะกาว ประมงอำภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอจุน ตรวจสอบและรับคำขอเพื่อต่อใบอนุญาต กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเขื่อนยางอิงรอด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ