การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |   ข่าววันที่: 2021-10-19 |  อ่าน: 168 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา และนางสาวธัญญารัตน์ เสนาะสำเนียง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต จำนวน 1 รายการ คือ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลานิล (ในส่วนที่เสียหายระหว่างการขนส่งตามที่ได้มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564) ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละ 700 ตัว ดังนี้ ส่งมอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวน 28 ราย เป็นปลานิลจำนวน 19,600 ตัว และอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 14 ราย เป็นปลานิลจำนวน 9,800 ตัว รวมเกษตรกรจำนวน 42 ราย รวมพันธุ์ปลานิลจำนวน 29,400 ตัว สรุปสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ นิลลาพะเยา (Nilla) ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลานิล  (524)   นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย... (354)  ตรวจสอบและรับคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  (280)  กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง  (232)  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา  (194)  การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (M... (193)  ร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพร... (182)  ลงพื้นที่การบริหารการจัดการน้ำหนองเล็งทราย  (181)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สอบสัมภาษณ์)  (180)  ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (180)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000