การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา และนางสาวธัญญารัตน์ เสนาะสำเนียง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต จำนวน 1 รายการ คือ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลานิล (ในส่วนที่เสียหายระหว่างการขนส่งตามที่ได้มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564) ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละ 700 ตัว ดังนี้ ส่งมอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวน 28 ราย เป็นปลานิลจำนวน 19,600 ตัว และอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 14 ราย เป็นปลานิลจำนวน 9,800 ตัว รวมเกษตรกรจำนวน 42 ราย รวมพันธุ์ปลานิลจำนวน 29,400 ตัว สรุปสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ