การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่  (Mobile Hatchery) โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล  อ่างเก็บน้ำห้วยบง (บ้านสา) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรในการอบรม  และมีประมงอำเภอภูซาง เกษตรอำเภอภูซาง คณะกรรมการอ่างเก็บน้ำห้วยบง กำนันตำบลทุ่งกล้วย ร่วมกิจกรรมผสมพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยอ่างเก็บน้ำสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับหมู่บ้าน ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ