ให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP 

ข่าวกิจกรรม


        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้  นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ออกให้คำแนะนำเกษตรกร     เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ฟาร์มเลี้ยง    ปลานิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้ำปิง พิกัด ตำ...  188   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ordinator : FC) จังหวัดเชียงให...  164  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ใ...  163  ร่วมจัดงาน Field Day อำเภอแม่แตง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อลดผลกระทบ...  159  ปฏิบัติงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด   145  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   144  ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนเสนอ   141  ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้...  141  ประชาสัมพันธ์ Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำ...  138  ร่วมงานปอย "ข้าวสาลีล้านนา" ครั้งที่ 3   136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ