บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


    
    


    


    
    


    


    


    


    
    


    


    


    


    


    


    


    


    


    
.


    
    


    


    


    


    


    


    


    
    


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

 65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200