สำรวจประเมินโครงการ ศพก. และตรวจติดตามโครงการภูฟ้า

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


สำรวจประเมินโครงการ ศพก. และตรวจติดตามโครงการภูฟ้า 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 14 - 18  พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ บัวเพชร ประมงอำเภอดอยเต่า สำรวจและประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และตรวจติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้...  200   ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกา...  183  เข้าพบและปรึกษาราชการกับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแ...  172  ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษ...  168  ขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหร...  158  ร่วมจัดงาน Field day อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   151  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเ...  145  ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   145  การเพาะเลี้ยงผำ (ไข่แหน) จังหวัดเชียงใหม่   138  ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานการขับเคลื่อน...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ