ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม ศพก.เครือข่าย ด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม ศพก.เครือข่าย ด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตามประเมินศูนย์เรียนรู้ฯ ของนายสมจิตร อัตรา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หอพระ กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน/การเลี้ยงกบ และนางมาลี โกฏแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง การเพาะ/เลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลา     น้ำจืดในบ่อดิน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้ำปิง พิกัด ตำ...  194   สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ใ...  172  ร่วมจัดงาน Field Day อำเภอแม่แตง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อลดผลกระทบ...  169  ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้...  165  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   159  ปฏิบัติงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด   152  ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนเสนอ   148  ประชาสัมพันธ์ Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำ...  147  ร่วมงานปอย "ข้าวสาลีล้านนา" ครั้งที่ 3   144  ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนเสนอ    139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ