มอบพันธุ์ตะเพียนจำนวน 15,000 ตัว และร่วมกิจกรรมหนองต่ายฟิชชิ่งโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


มอบพันธุ์ตะเพียนจำนวน 15,000 ตัว และร่วมกิจกรรมหนองต่ายฟิชชิ่งโครงการธนาคารสินค้าเกษตร มอบพันธุ์ตะเพียนจำนวน 15,000 ตัว และร่วมกิจกรรมหนองต่ายฟิชชิ่งโครงการธนาคารสินค้าเกษตร..คลิก

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี

เพื่อมอบพันธุ์ตะเพียนจำนวน 15,000 ตัว และร่วมกิจกรรมหนองต่ายฟิชชิ่ง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ชี้แจงและแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้านหนองต่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6