ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ (พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ (พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด) ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ (พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)..คลิก

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ และนายชนาธิป รอดระรัง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนางสาวพิน ทรงอาสา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

   ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ของนายฤทธิรงค์ พิมพะสาลี ณ  บ้านเลขที่ 109 หมู่ 17 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการตรวจติดตามตรวจสอบพบว่าจระเข้            มีใบอนุญาตถูกต้อง ตรงตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมนี้ได้กำชับให้ดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอด สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6