กรมประมงได้ปรับปรุงระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่หมายเลข 0 2562 0600 และขอยกเลิกระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 0 2940 6130 - 45 และหมายเลข 0 2558 0150 – 5 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


กรมประมงได้ปรับปรุงระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่หมายเลข 0 2562 0600 และขอยกเลิกระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 0 2940 6130 - 45 และหมายเลข 0 2558 0150 – 5 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

BreakingNews


กรมประมงได้ปรับปรุงระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่หมายเลข 0 2562 0600 และขอยกเลิกระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 0 2940 6130 - 45 และหมายเลข 0 2558 0150 – 5 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6