ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก..คลิก

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 1000 ราย จาก 20 อำเภอๆ ละ 50 ราย โดยสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด และสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6