ออกติดตามตรวจสอบ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกติดตามตรวจสอบ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ออกติดตามตรวจสอบ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..คลิก

 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้

นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการ-

ด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ของนายฤทธิรงค์ พิมพะสาลี ผลการตรวจติดตามตรวจสอบพบว่าจระเข้มีใบอนุญาตถูกต้องตรงตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ สถานที่เลี้ยง

มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมนี้ได้กำชับให้ดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดสร้างความเดือดร้อน

ให้ประชาชน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6