ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุญธง เภาเจริญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองม้อง ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6