ประกาศระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในพิ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม "ห้ามทำการประมงทุกชนิดในแหล่งน้ำสาธารณะ ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่"

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ประกาศระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในพิ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม "ห้ามทำการประมงทุกชนิดในแหล่งน้ำสาธารณะ ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่" ประกาศระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในพิ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม

ประกาศระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในพิ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม

"ห้ามทำการประมงทุกชนิดในแหล่งน้ำสาธารณะ ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่"

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6