สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ณ หนองม้อง  อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาสร้อยขาว ให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำและชาวบ้าน ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6