ร่วมมอบเงินอุดหนุนตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) หนองม้อง

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมมอบเงินอุดหนุนตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) หนองม้อง 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมมอบเงินอุดหนุนตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) หนองม้อง..คลิก

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบุญธง เภาเจริญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมมอบเงินอุดหนุนตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) หนองม้อง จำนวน 82,950 บาท ให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6