ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอปทุมรัตน์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอปทุมรัตน์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอปทุมรัตน์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอัศวิน ศรีส่วย ประมงอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 และจัดนิทรรศการ ด้านการประมง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกจ่ายเอกสารความรู้ด้านการประมง และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 30,000 ตัว โดยได้รับการสนันสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอปทุมรัตน์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6