ร่วมออกหน่วยเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอสว. พื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมออกหน่วยเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอสว. พื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอสว. พื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเถลิงเกียตร ทองขัน ประมงอำเภอพนมไพร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมออกหน่วยเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอสว. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการด้านการประมง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกจ่ายเอกสารความรู้ด้านการประมง และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 30,000 ตัว โดยได้รับการสนันสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา บ้านวารีอุดม หมู่ 9 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6