ร่วมประเมิณศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมประเมิณศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมประเมิณศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร..คลิก

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล ประมงอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม ประมงอำเภอเสลภูมิ และนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี

ประเมิณศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายการประมง ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเสลภูมิ และอำเภอธวัชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6