ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองม้อง ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองม้อง ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองม้อง ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร รักษาการประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 และคัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้ำร่วมกับประชาชนในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6