รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ..คลิก

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนันสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร้อยเอ็ด จำนวน 501,098 ตัว ประกอบด้วย ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จำนวน 511,098 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ จำนวน 250,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 200,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 89 ตัว ปลาหลด จำนวน 1,100 ตัว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 50,000 ตัว โดยมีนายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีแก้ว ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6