กรมประมง เตือน!!! เกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


กรมประมง เตือน!!! เกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กรมประมง เตือน!!! เกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564..คลิก

 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6