สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง พื้นที่อำเภอจตุรพักตร์พิมาน

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง พื้นที่อำเภอจตุรพักตร์พิมาน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง พื้นที่อำเภอจตุรพักตร์พิมาน..คลิก

   วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สุขโข นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นายทัศพร เครือศรี นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  

  เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ยอินทรีย์ และปูนขาว)  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่ อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6