ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri-Map ) อำเภอจตุรพักตร์พิมาน

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri-Map ) อำเภอจตุรพักตร์พิมาน ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri-Map ) อำเภอจตุรพักตร์พิมาน..คลิก

         วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สุขโข นักวิชาการประมง และนายณัฐพงษ์ ศรีศิริ เจ้าพนักงานประมง   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนายทัศพร เครือศรี นักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

           เพื่อออกถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri-Map ) ณ บ้านสำโรง       ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6