มอบพันธุ์สัตว์น้ำและติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ ณ หนองทัพไทย พื้นที่อำเภอพนมไพร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


มอบพันธุ์สัตว์น้ำและติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ ณ หนองทัพไทย พื้นที่อำเภอพนมไพร มอบพันธุ์สัตว์น้ำและติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ ณ หนองทัพไทย พื้นที่อำเภอพนมไพร..คลิก

       วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายเถลิงเกียรติ ทองขัน ประมงอำเภอพนมไพร และนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

   มอบพันธุ์สัตว์น้ำและติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โดยได้ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ณ หนองทัพไทย หมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 20,000 ตัว  และปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6