มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (ชปพ.ประมง) จำนวน 9 นาย

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (ชปพ.ประมง) จำนวน 9 นาย 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-28  |   ข่าววันที่: 2020-10-28 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (ชปพ.ประมง) จำนวน 9 นาย ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุม ตรวจตรา เฝ้าระวังการทำการประมง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดคุณประโยชน์ต่อทางราชการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (998)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (859) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (750) ประวัติหน่วยงาน.. (734) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (686) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (678) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (642) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (594) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (586) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (584) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (556) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (552) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (551) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (527) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (474) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (464) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (458) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (449) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (439) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (436)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000