ตรวจเยี่ยมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอบึงโขงหลง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ตรวจเยี่ยมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอบึงโขงหลง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-08  |   ข่าววันที่: 2020-10-08 |  อ่าน: 27 ครั้ง
 

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 นายวรพงษ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอบึงโขงหลง รวม 5 กลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มฯ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของภาคประชาสังคม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (929)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (759) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (662) ประวัติหน่วยงาน.. (644) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (618) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (599) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (561) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (551) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (542) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (511) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (504) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (495) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (481) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (480) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (428) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (417) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (399) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (399) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (393)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000