อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน  

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |   ข่าววันที่: 2020-01-17 |  อ่าน: 121 ครั้ง
 

วันที่ 14,15,17 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดยประมงจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอโซ่พิสัย ประมงอำเภอเซกา ประมงอำเภอศรีวิไล และประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้มีการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน " หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน"ตามกิจกรรมโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ด้านประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการด้านการประมง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดกองบันชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาด้านพื้นฐาน จำนวน 2 โรงเรียน โดยมีจำนวนคณะกรรมการประมงโรงเรียนที่เข้าฝึกอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตชด.บ้านหนองตะไก้ ตชด. บ้านไทยเสรี โรงเรียนบ้านนาคำแคน และโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (890)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (707) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (619) ประวัติหน่วยงาน.. (617) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (594) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (557) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (522) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (522) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (520) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (476) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (474) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (460) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (455) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (440) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (406) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (402) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (390) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (377) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (376) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (364)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000