กิจกรรมพิธีบวชปลา ปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากดเหลือง ลงสู่แม่น้ำสงคราม และมอบแพสำหรับเฝ้าระวังเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแก่คณะกรรมการชุมชน ณ บริเวณบ้านวังยาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมพิธีบวชปลา ปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากดเหลือง ลงสู่แม่น้ำสงคราม และมอบแพสำหรับเฝ้าระวังเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแก่คณะกรรมการชุมชน ณ บริเวณบ้านวังยาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-12  |   ข่าววันที่: 2019-11-11 |  อ่าน: 31 ครั้ง
 

       สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมพิธีบวชปลา ปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากดเหลือง จำนวน 11,111 ตัว ลงสู่แม่น้ำสงคราม และมอบแพสำหรับเฝ้าระวังเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแก่คณะกรรมการชุมชน ณ บริเวณบ้านวังยาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ พื้นที่ติดต่อบ้านนาเต่า อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมีนายอำเภอพรเจริญ และนายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (600)  ทำเนียบ ประมงจังหวัด.. (524) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่.. (515) ประวัติหน่วยงาน.. (471) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (459) สำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ ๙๑๐๑ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ.. (447) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (432) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (ตำแหน่งนักวิ.. (372) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เตือนภัยฤดูหนาว.. (370) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ.. (351) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (346) ประกาศจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล).. (317) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (307) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีฯ.. (297) ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเซกา ประจำปี2561.. (296) สำนักงานประมงอำเภอโซ่พิสัย ออกพบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านประมง.. (291) บรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ.. (282) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีวิไล.. (271) ประกาศจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความสะอาด).. (260) สำนักงานประมงอำเภอศรีวิไล จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (255)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000