ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ดวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ดวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-27 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

                ตามประกาศ จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ดวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นั้น

             จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 115 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,199,520.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  (ไฟล์ PDF)

          ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

             นายสุพรม  พวงอินทร์

ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000