ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-04  |   ข่าววันที่: 2018-06-04 |  อ่าน: 329 ครั้ง
 

ข้าพเจ้า นายสุพรม พวงอินทร์ ตำแหน่งประมงจังหวัดบึงกาฬ ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬ นี้แล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจ พร้อมทั้งยอมรับนโยบายดังกล่าว และได้แจ้งบุคคลากรในสังกัดทุกคนได้รับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการแล้ว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000