ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้..คลิก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยจ่าเอกปรีชา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายนที  ศรีรัตน์ ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ นางสาวแววดาว ป้องโล้ ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้คำแนะนำวิชาการด้านการประมง แจกเอกสารเปยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงแหนแดง และมอบพันธุ์แหนแดงแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารสมทบในการเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(แม่ผู้ใหญ่)โดยผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นำผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง มาจำหน่ายในงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้มาร่วมงานอุดหนุนซื้อสินค้าเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 208  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 106 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 90 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 70 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6