ออกดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ออกดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการด้านการประมง..คลิก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล  ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายนายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี นักวิชาการประมง และนายวีรวัฒน์ ป้องโล้ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการด้านการประมง จำนวน    1 ราย ที่ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ในเขตท้องที่อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าว ทราบว่า การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และอายุการขึ้นทะเบียน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ตามนัยระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประการการด้านการประมง พ.ศ.2556 อีกทั้ง ได้ประสานราชการ ต่อหัวหน้าด่านตรวจประมงนครพนม (นายพิชิต พรหมประศรี) สำหรับในกรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกสินค้าด้านการประมง ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ โดยให้เบอร์โทรศัพท์ในการประสานราชการข้างต้นต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6