ออกปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ออกปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง..คลิก

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอพรเจริญ ประมงอำเภอศรีวิไล ประมงอำเถอปากคาด และประมงอำเภอโซ่พิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปี 2566 จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านกุดทิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 2. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงบ้านสมสะอาด อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 3. กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมปลากัดป่าอีสานป่ากัดบึงโขงหลง (กีต้าร์) อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมซูม (Zoom meeting) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการฯ ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 208  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 106 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 90 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 70 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6