ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการรางวัดกำหนดแนวเขตพื้นที่ของหนองปลาดุก

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการรางวัดกำหนดแนวเขตพื้นที่ของหนองปลาดุก 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการรางวัดกำหนดแนวเขตพื้นที่ของหนองปลาดุก..คลิก

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณพื้นที่หนองปลาดุก ม.2 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายนายธวัชชัย อาจวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประสานราชการและติดตามความก้าวหน้าของการรางวัดกำหนดแนวเขตพื้นที่ของหนองปลาดุก ซึ่งมีจำนวนพื้นที่รวม 100 ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ โดยเป็นการดำเนินของนายช่างจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลหอคำและผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันชี้แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าว  โดยปรากฎว่า การดำเนินการในขั้นตอนของการกำหนดหมุดเขตในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี คงเหลือเพียงการจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศในรูปแบบเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ จะเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในลำดับต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 69 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6