ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร..คลิก

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานร่วมกับนายอำนาจ คล่องแคล่ว ประมงอำเภอโซ่พิสัยตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปี 2566 แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหว บ้านท่าคำรวม หมู่ 5 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับนายประวิทย์ คันธะด้วง ประมงอำเภอพรเจริญ ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงบ้านสมสะอาด ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชมรมประมงพื้นบ้านกุดทิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
3. เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ของนายสัมฤทธิ์ บุดดี ที่ตั้งเลขที่ 20 หมู่ที่14 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ดำเนินการเข้าตรวจสอบและปรับจำนวนการครอบครองในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาต สป.15 ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยง การจัดการ และข้อปฎิบัติในการครอบครอง รวมถึงตรวจสอบความแข็งแรงของบ่อเลี้ยงให้มีความปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการหลุดรอดออกจากฟาร์มเลี้ยง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 205  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 105 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 89 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 69 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6