ลงพื้นที่ให้บริการให้ความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ลงพื้นที่ให้บริการให้ความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่ให้บริการให้ความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566..คลิก

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย จ่าเอกปรีชา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง นายเพรียว เพริศแก้ว ประมงอำเภอปากคาด นายนที ศรีรัตน์ ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์ ประมงอำเภอศรีวิไล และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดฯ ดำเนินกิจกรรมการออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ เช่น ปลาส้ม ปลาร้าบอง ร่วมจำหน่ายภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งกับผู้เข้าร่วมรับบริการทุกคน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6